Hoe ga ik te werk?

De samenwerking ziet er als volgt uit

Nadat u contact met mij heeft opgenomen, neem ik contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Dit vrijblijvende intakegesprek dient twee doelen. Het antwoord op de vragen; wat wilt u, en wat kunt u van de hulp van Klavervier Budgetadministratie Uithoorn verwachten? En om te kijken of er sprake is van wederzijds vertrouwen en een ‘klik’ om de samenwerking tot een succes te maken.

In dit vrijblijvende intakegesprek bespreken we onder andere hoe uw situatie nu is. Na het intakegesprek beslissen we samen of er een offerte wordt uitgebracht. In de offerte beschrijf ik de actuele situatie, de gezamenlijke doelstelling(en), de te verrichtten werkzaamheden en de ingecalculeerde uren met bijbehorende kosten. 

Als de offerte akkoord is bevonden gaan we samen een plan van aanpak maken. U wordt gevraagd inzicht te geven in uw (financiële) huishouding. Bij een traject voor budgetbegeleiding betekent dit dat u alle relevante gegevens ter inzage aan mij overdraagt. Op basis van de bevindingen stellen we een prioriteitenlijst samen waarmee we aan de slag gaan. 

Op basis van de bevindingen stellen we een prioriteitenlijst samen waarmee we aan de slag gaan. 

Samen ordenen we al uw papieren. Hierbij is een administratiemap een goed hulpmiddel. We vullen een budgetoverzicht in: al uw inkomsten en uitgaven op een rij. Vervolgens lopen we na of u gebruik maakt van voorzieningen waar u recht op hebt (bijvoorbeeld toeslagen en subsidies). Ook bekijken we samen eventuele besparingsmogelijkheden en eventuele mogelijkheden voor meer inkomen. 

Afhankelijk van de omvang van de opdracht duurt een traject gemiddeld vier tot zes maanden. Gedurende die periode zullen we geregeld voortgangsgesprekken hebben. U wordt dus intensief begeleid.

Klavervier Budgetcoach Uithoorn

Nazorg vanuit Klavervier

Na afloop van het begeleidingstraject vindt er een evaluatie plaats. Samen bespreken we in hoeverre de beoogde doelen zijn bereikt. Om de vinger aan de pols te houden zal ik tot circa zes maanden na afloop nog geregeld contact met u opnemen. Mocht u in deze periode zelf behoefte hebben aan advies of tips, dan mag u altijd een beroep op mij doen.
Uw gegevens worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Klavervier Administratie- en Budgetbegeleiding heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft ernaar haar dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen van de klant. Als u mogelijkheden tot verbetering ziet, laat dat dan gerust horen: uw mening telt.